Powermaster 10 v.19

Centralenheten är hjärnan i systemet. Avancerad Power G teknik motståndskraftig mot störningsförsök.

  • SBSC-certifierad centralapparat. Rekommenderas av SSF. Larmklass R
  • Trådlös övervakad PowerG radiokommunikation, 868mhz.
  • AES-128 bitars kryptering och FHSS (frequency hoping spread spectrum) för att överkomma störning.
  • Upp till 8 års livslängd på batterier i trådlösa enheter.
  • 8 användarkoder.
  • Trådlös räckvidd mellan enheter upp till 2000m i öppen yta.