Manöverpanel

Manöverpanelen styr larmet på, av eller hemmaläge. Har inbyggd siren och du kan aktivera ett tyst trygghetslarm samt sätta igång brandlarmet.