Larmtaggar

Med larmtaggarna kan du sätta på och av larmet istället för den 4-siffriga koden. Tryck på önskat kommando på manöverpanelen och dra sedan larmtaggen tätt intill från vänster till höger på ovandelen av manöverpanelen (den glada munnen).